Happy Bike Days

Gebruiksvoorwaarden

Privacy verklaring

Happybikedays weet dat u het belangrijk vindt hoe informatie over u wordt gebruikt. Deze mededeling beschrijft ons privacybeleid. Door www.happybikedays.org te bezoeken, gaat u akkoord met de praktijken beschreven in deze privacyverklaring.

Informatie die u ons geeft

Wij ontvangen en bewaren alle informatie die u op onze website invoert of die u ons op een andere manier geeft. Wij gebruiken de informatie die u verstrekt voor doeleinden zoals het beantwoorden van uw verzoeken en het communiceren met u. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen of overdragen aan anderen.

Uw rechten

Als u geen e-mail of andere post van ons wenst te ontvangen, stuur ons dan een e-mail op redac(a)bikers.be. Als u uw abonnement op onze verschillende nieuwsbrieven wilt opzeggen, ga dan naar de betreffende pagina. U hebt het recht om uw onjuiste of onvolledige gegevens te raadplegen en te verbeteren door ons te contacteren op redac(a)bikers.be.

Disclaimer

Deze site is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. www.happybikedays.org is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het vertrouwen op de informatie op deze site. Oversize is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe internetsites die naar deze site linken of die ervan gelinkt zijn. Alle afbeeldingen, foto’s en animaties zijn eigendom van Oversize. Het kopiëren van tekst of afbeeldingen van deze website is illegaal.

Privacy notice

Happybikedays knows that you care how information about you is used. This notice describes our privacy policy. By visiting www.happybikedays.org, you are accepting the practices described in this Privacy Notice.

Information you give us

We receive and store any information you enter on our Web site or give us in any other way. We use the information that you provide for such purposes as responding to your requests and communicating with you. We will not sell or transfer your personal data to others.

Your rights

If you do not want to receive e-mail or other mail from us, please send us an e-mail at redac(a)bikers.be. If you want to cancel your subscription to our different newsletters, please visit the appropriate page. You have the right to consult and rectify the information relating to you which may be inaccurate or incomplete by contacting us at redac(a)bikers.be.

Disclaimer

This site is for general information purposes only. www.happybikedays.org will not be hold responsible for loss which may arise from reliance on information contained in this site. Oversize is not responsible for the content of external Internet sites that link to this site or which are linked from it. All the images, pictures and animation are Oversize property. Copy text or images of this web site is illegal.