Happy Bike Days

Reglement

  • De circuits (cross-country en downhill) die in het kader van de Happy Bike Days worden gebruikt zijn toegankelijk voor het publiek. De deelnemers zijn dus verplicht de verkeersregels in acht te nemen en rekening te houden met de andere gebruikers. Op de paden dient een absolute prioriteit te worden gegeven aan de voetgangers.

  • Via zijn inschrijving verplicht elke deelnemer zich ertoe de aan hem/haar geleende fietsen op verantwoorde wijze te gebruiken; elke deelnemer draagt alle verantwoordelijkheid voor toegebrachte schade aan de fietsen en aan personen.

  • Elke deelnemer verbindt zich ertoe de instructies van de fabrikanten en van hun vertegenwoordigers na te leven wat het gebruik van de fietsen en de afstelling ervan betreft.

  • Het dragen van een helm is verplicht.

  • Het programma kan gewijzigd worden volgens het aantal deelnemers en/of de weersomstandigheden.

  • De organisatie is niet verantwoordelijk in geval van annulatie van een van de hierboven vermelde merken.

  • Elke inschrijving is vast en definitief vanaf de totale betaling van de inschrijvingsprijs.

  • De organisatie is niet verantwoordelijk in geval van diefstal of schade aan het materiaal die tijdens het weekend zou gebeuren.

  • Eenieder die dit reglement niet naleeft, zal zijn toelatingspas aan de organisatie dienen in te leveren zonder enige terugbetaling.