Privacyverklaring

Toepasselijkheid

Deze Privacyverklaring van Bike 4 all is van kracht voor de verzameling, het gebruik en andere vormen van verwerking van persoonsgegevens door Bike 4 all (“O2 BIKERS”) in verband met onze organisaties, merkproducten van Bike 4 All en deze website. Door het gebruik van deze website erken je en ga je akkoord met de voorwaarden van deze Privacyverklaring.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Bike 4 all. (22 rue du Ruisseau  – 5081 La Bruyere – België) is de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor alle verzameling en alle verwerking van jouw persoonsgegevens in verband met de merkproducten, diensten en websites van Bike 4 All.

Waarom verzamelen we jouw persoonsgegevens?

Als je ervoor kiest om je persoonsgegevens te registreren, contact met ons op te nemen of onze websites te bezoeken, verzamelen we enkele persoonsgegevens van je. Deze persoonsgegevens kunnen wij verwerken voor de volgende doeleinden:

1.    op persoonlijke wijze met je te communiceren of je te informeren over merkproducten en/of diensten van Bike 4 all;
2.    het bieden van klantenservice, inclusief service rondom het kopen van diensten en/of producten, het vervullen van garantieverplichtingen en productherroepingen voor onze eigen dienstverlening en die van gelieerde bedrijven, en het behandelen van klachten en verzoeken om inlichtingen;
3.    je aankoop van merkproducten van Bike 4 All te verwerken inclusief financiële en logistieke afhandeling;
4.    je account bij Bike 4 all te verwerken;
5.    je deelname aan prijsvragen, promoties, enquêtes of websitefuncties te verwerken;
6.    marktonderzoek uit te voeren en onze bedrijfsvoering, diensten en Bike 4 All merkproducten te verbeteren;
7.    statistische analyses uit te voeren en hierover te rapporteren;
8.    het bieden van diensten op het Internet;
9.    het communiceren met betrokkenen en het bieden van een loyaliteitsprogramma;
10.    het bieden van app-functionaliteiten, inclusief het verzenden van relevante commerciële berichten;
11.    toekomstige promotionele en marketingtechnische informatie met je te communiceren, inclusief doeleinden voor direct marketing en retargeting;
12.    het voldoen aan onze wettelijke verantwoordelijkheden, beslechting geschillen en handhaving van onze overeenkomsten;
13.    als anderszins aangegeven op of rond het moment waarop de persoonsgegevens worden verzameld.
14.    Informeren als abonnement ten einde komt

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Welke gegevens we exact verzamelen, is afhankelijk van wat je gebruikt en hoe je het gebruikt. Over het algemeen verzamelen en gebruiken wij drie categorieën gegevens:

Gegevens die je verstrekt

Dit zijn de gegevens die je zelf invoert wanneer je onze websites bezoekt of onze producten of diensten gebruikt. Deze gegevens bevatten bijvoorbeeld je naam, adres, woonplaats, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, leeftijd, geboortedatum, Bike 4 All producten die je gekocht hebt, de account naam en wachtwoorden die je aanmaakt, bankgegevens voor het betalen van Bike 4 All producten, organisaties etc.

Hoe verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Hieronder wordt per manier aangegeven welke categorie persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken:

1. Manier van verzamelen
2. Categorieën persoonsgegevens die worden verzameld
3. Doeleinden gebruik persoonsgegevens

Abonneren nieuwsbrief
De gegevens die je verstrekt
De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12 en 13

Abonneren Magazine
De gegevens die je verstrekt
De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13 & 14

Producten kopen via de website
De gegevens die je verstrekt
De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 en 13

Deelnemen aan een promotie, evenement, wedstrijd of online forum
De gegevens die je verstrekt
De hierboven beschreven doeleinden: 1, 5, 6, 7, 8, 11, 12 en 13

Inloggen via sociale media op onze websites
De gegevens die je verstrekt. NB: wij krijgen nooit toegang tot jouw account, maar zien alleen je accountnaam en de berichten die je plaatst.
De hierboven beschreven doeleinden: 1, 6, 7, 8, 11, 12 en 13

Als je ervoor kiest om je persoonsgegevens te registreren op een van bovenstaande manieren en expliciet toestemming verleent of onze websites bezoekt en de cookies accepteert, autoriseer je Bike 4 All . en diens leveranciers om je persoonsgegevens te verzamelen, op te slaan, te gebruiken, te openbaren voor wettelijke doeleinden en anderszins te verwerken in overeenstemming met de hierboven beschreven doeleinden.
Als je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, heb je het recht om die weer in te trekken, wanneer je maar wilt.

Hoe delen we jouw persoonsgegevens of dragen we deze over?

Op andere wijze dan beschreven in deze Privacyverklaring zal Bike 4 All je persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, leasen of aanbieden aan externe partijen om je persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken.
We zullen jouw persoonsgegevens alleen openbaren als dit toegestaan of geautoriseerd is bij wet, noodzakelijk is voor het voorkomen of bestrijden van fraude, noodzakelijk is voor geschillenbeslechting of noodzakelijk is voor enige andere legitieme behoefte die in de omstandigheden zwaarder weegt dan jouw privacybelangen, zoals de beveiliging van ons bedrijf en de veiligheid van ons personeel.

Hoe beschermen we jouw persoonsgegevens?

Bike 4 All. zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen tegen verlies of onwettige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit kan het gebruik van beveiligde registratieformulieren, codering van gegevens en toegangsbeperking tot jouw persoonsgegevens omvatten.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Nadat je gebruik hebt gemaakt van de opt-out-mogelijkheid of je account hebt verwijderd, worden je persoonsgegevens binnen een redelijke termijn verwijderd. We hebben hiervoor een bewaartermijnenbeleid en bewaren alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor naleving van wettelijke verplichtingen, beslechting geschillen en handhaving van onze overeenkomsten.

Cookies, web beacons en vergelijkbare technieken

Als je onze websites, diensten, applicaties, communicatiediensten (zoals e-mail) en hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken om je een betere, snellere en veiligere browserervaring te bieden.

Kinderen

We raden aan dat ouders een actieve rol spelen in het controleren van de onlineactiviteit van hun kinderen jonger dan 16 jaar. Bike 4 All zal in geen geval pogen persoonsgegevens van kinderen te verzamelen en zal in geen geval bewust met kinderen communiceren. Als we echter met een kind moeten communiceren, zullen we de ouders of wettelijk voogden de mogelijkheid geven om toestemming te verlenen alvorens we de persoonsgegevens van het kind gebruiken, tenzij we slechts een vraag of wens van een kind beantwoorden.

Beleidswijzigingen

We kunnen deze Privacyverklaring van Bike 4 All van tijd tot tijd wijzigen. We zullen je informeren over wijzigingen in onze Privacyverklaring maar raden je ook aan om deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Deze Privacyverklaring werd op 23 mei 2018 voor het laatst aangepast.

Jouw rechten

Verder kun je op elk moment inzicht vragen in jouw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst ervan en aan wie of wat voor instanties die gegevens worden verstrekt, en met welk doel ze worden opgeslagen. Ook heb je het recht om te verzoeken om rectificatie, blokkering en/of verwijdering van jouw gegevens. Om dit te doen, kun je contact opnemen met het hieronder vermelde e-mailadres.

Vragen en feedback

Stuur je vragen en opmerkingen over privacy naar office@bikers.be. De functionaris voor de gegevensbescherming (FG) is ook bereikbaar via bovenstaand email adres.